Preskočiť na obsah

VZN č. 4-2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálne