Faktúry Január - Marec - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Faktúry Január - Marec

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2017
č.
Číslo faktúry
Popis faktúr. plnenia
Celk. hod.
s DPH
č.zmluvyč.obj.Dát.doručenia
DodávateľAdresaIČOdátum zverejnenia
1
DF2016/380
BZOP
33,2 €
Z 9.1.2009+ DOD.Č.1

2.1.2017
Tomáš Kostka,Pružina
01822 Pružina 1080
44341253
13.1.2017
2
DF2016/381
Telef.popl.
6,06 €
A2742417

2.1.2017
Orange Slovensko
821 08 Bratislava,Metodova 8
35697270
13.1.2017
3
DF2016/382
Zimná údržba MK
46,8 €

OF2016/182/C
3.1.2017
Oľga Apoleníkov,SHR
018 22  Pružina č. 391
30182891
13.1.2017
4
DF 2016/383
prevádzka ČOV
216,- €
2009-70/119

5.1.2017
Alvest,s.r.o.,
913 31 Skalka nad Váhom II/54
36318957
13.1.2017
5
DF 2016/384
obsluha ČOV
710,- €
 1.11.2014

9.1.2017
Petermontáž, P.Velič
018 22 Pružina 164
37282506
13.1.2017
6
DF 2016/385
Telef.popl.
117,56 €
9903712816

9.1.2017
Slovak telekom, Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
36763469
13.1.2017
6a
DF2017/3
Stravné lístky 600 ks
2 400.00 €

O2017/2/A
9.1.2017
VAŠA Slovensko s.r.o.
Račianske mýto 1/B, P.O. Box 33, 82015 Bratislava
35683813
13.1.2017
7
DF2016/386
Vývoz KO a ulož.odpadu
2228,54 €
036/2011, 054/2011

10.1.2017
Megawaste Slovakia
Hliny 1412, 017 01 Pov.Bystrica
36265144
13.1.2017
8
DF2017/2
systém.podpora URBIS
225,- €
U1220/2013 + dod.2

3.1.2017
MADE,s.r.o. B.Bystrica
Hurbanova 14A, 974 01 B.Bystrica
36041688
13.1.2017
8a
DF2016/1076
Tovar pre ŠJ
1 406.01 €
29.11.2013
5.1.2017
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
13.1.2017
9
DF2017/1
vyhotovenie fotografií
11,49 €

O2017/2
5.1.2017
HAPPY foto, Slovensko,s.r.o.
Ferka Urbánka 1892/6A, 020 01 Púchov
36335690
13.1.2017
10
DF2017/4
kancelársky materiál
68,69 €

O2017/3
9.1.2017
Papera, s.ro. B.Bystrica
Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
46082182
13.1.2017
10a
DF2017/1001
Tovar pre ŠJ
242.03 €
HZ 2.9.2016

10.1.2017INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
13.1.2017
10b
DF2016/1077
Zelenina pre ŠJ
360.67 €
HZ 2.9.2016

10.1.2017
Dušan Pisch - ZELMIX
Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom
41050690
13.1.2017
11
DF2017/5
pracovná obuv
144,68 €

O2017/3
11.1.2017
Elstrote, s.ro.o. Dol.Maríková
018 02  Dolná Maríková 551
30222915
13.1.2017
12
DF2017/6
Telef.popl.-mobil
32,34 €
902245270, 10.2.2014

11.1.2017
Slovak telekom, Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469
13.1.2017
13
DF2017/7
Zimná údržba MK
323,- €
ZOD č. 9/2016

13.1.2017
ZO SZZ, Pružina
Pružina
361172293
13.1.2017
14
DF 2017/8
Oprava tlačiarne
35,4 €

O2017/5
13.1.2017
Popex, v.o.s., Pov.Bystrica
Rozkvet 2010/25-18
31588123
13.1.2017
15
DF2016/387
Vývoz KO
2 482.24 €
054/2011

16.1.2017
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Pov.Bystrica
36265144
23.1.2017
16
DF2016/388
Násl. monitor.správa-REK.ZŠ
549.60 €
1/4/2012+ dod.č.1

16.1.2017
EUROCLUSTER s.r.o.
Cesta na Senec 2/A, 821 04  Bratislava
43853528
23.1.2017
17
DF2016/389
Spotreba vody OU,DS,KD,HZ,MŠ
185.86 €
z 3.06.2009

16.1.2017
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
23.1.2017
18
DF2016/390
Spotreba vody v ZS
22.21 €
80972004

16.1.2017
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
23.1.2017
19
DF2016/391
Spotreba vody - bytovky
531.85 €
80972004

16.1.2017
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
23.1.2017
20
DF2016/392
Starostl. o VT za IV.Q 2016
288.00 €
Z 1.6.2014

4.1.2017
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
23.1.2017
21
DF2016/395
Vyúčtovanie plynu za rok 2016-OU
188.64 €
9100091090

17.1.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
23.1.2017
22
DF2016/393
Vyúčtovanie za EE-rok 2016
5 438.33 €
7316847

16.1.2017
SSE a.s. Žilina
Pri rajčianke 859, 01001 Žilina
36403008
23.1.2017
23
DF2016/394
Vyúčtovanie FS za rok 2016
13.67 €


16.1.2017
Poradca podnikatela
Martina Rázusa 23A, 01001 Zilina
31592503
23.1.2017
24
DF2016/396
Poplatky za informácie k auditu
60.00 €

O2016/185
19.1.2017
Prima banka Slovensko
Hodžova11, 01011 Žilina
31575951
23.1.2017
25
DF2016/397
Vypracovanie správy pre audítora k 31.12.2016
59.76 €

O2016/205
19.1.2017
VUB banka
Nam.A.Hlinku 23/28, 82990 Bratislava
31320155
23.1.2017
26
DF2017/9
Predaudit IUZ 2016
1003,99
A009-16

16.1.2017
Audit consults,s.r.o.
M.R.Štefánika 167/16, 017 01   Pov.Bystrica
36334715
23.1.2017
27
DF2017/11
záloha za plyn OU 1
785,- €
9100091090

17.1.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
23.1.2017
28
DF2017/10
zaloha plyn 1 -A byt.
776,- €
9103923382

17.1.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
23.1.2017
29
DF2017/12
záloha plyn-1 byt.B-
713,- €
9103929457

17.1.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
23.1.2017
30
DF2017/13
zaloha plyn-1 MŠ
562,- €
9103377424

17.1.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
23.1.2017
31
DF2017/14
zaloha plyn-1-ZS
433,- €
9100091098

17.1.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
23.1.2017
31a
DF2017/1002
Tovar pre ŠJ
221.31 €
30.11.2012

18.1.2017
Ján Briestenský - BRIPET
Pružina 8845560455
23.1.2017
32
DF2017/15
Školenie mzdy
66 €

O2017/1/A
18.1.2017
Poradca podnikatela
Martina Rázusa 23A, 01001 Zilina
31592503
23.1.2017
33
DF2016/398
Za biologic.rozložiteľ. odpad
46.50 €
zo 7. 11.2014

20.1.2017
DF Družstvo, s.r.o.
Gaštanová 1008, 014 01 Bytča
46916105
23.1.2017
34
DFI 2017/2001
Archit.štúdia MŠ
960 €


17.1.2017
Projart, s.r.o.
Centrum 28/33
31570526
23.1.2017
35
DF2017/16
Kalendáre +nálepka
94,8 €

O2017/6
20.1.2017
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka 4465, 017 01  Pov.Bystrica
36346837
23.1.2017
36
DF2017/17
Hudob.produkcia EMINENT
700,- €

O2017/9
22.1.2017
Viera Puterová - Flóra
919 28  Bučany č. 313
35405236
27.1.2017
37
DF 2017/21
Rozbor vody ČOV
124,7 €

O2017/11
23.1.2017
Považská vodárenska spol.
ul. Nová, 017 46  Považská Bystrica
36672076
27.1.2017
38
DF2017/18
Kalendár nástenný
78,9 €

O2017/8
23.1.2017
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka 4465, 017 01  Považská Bystrica
36346837
27.1.2017
39
DF2017/20
Nákl.na prev.SU Jasenica
1493,52 €
Z 20.2.2003

23.1.2017
Obec Jasenica
018 17  Jasenica č. 130
OO317349
27.1.2017
40
DF2017/19
Strav.lístky opatrovateľky
129,03 €
Z 20.2.2003

23.1.2017
Obec Jasenica
018 17  Jasenica č. 130
OO317349
27.1.2017
41
DF2017/1003
Tovar pre ŠJ
60,31 €
Z 30.9.2010

23.1.2017
Inmedia, s. r.o.
Nám. SNP 11, 960 01  Zvolen
36019208
27.1.2017
42
DF2017/1004
Tovar pre ŠJ
137,04 €
HZ 2.9.2016

25.1.2017
Dušan Pisch-Zelmix
Hviezdoslavova 281/18, 965 01  Žiar nad Hronom
41050690
27.1.2017
43
DF2017/22
Popl.za seminár MŠ
35 €

O2017/12
24.1.2017
Kantorka,n.o.
Bazalková 7, 040 17  Košice-Šebastovce
45740313
27.1.2017
44
DF 2017/22/A
Exter.proj.manažm.MŠ
1 800,- €
HZ 24/2016 z 30.12.2016
26.1.2017
Synergies, s.r.o.
Pribišova 15, 841 05  Bratislava
36783722
27.1.2017
45
DF2017/23
Batéria k údržbe ZS
47.00 €

O2017/13
27.1.2017
Stavo Suchy, s.r.o.
Kukučínova 201, 017 01  Považská Bystrica
36332330
27.1.2017
46
DF2017/24
zimná údržba MK
459 €
ZOD č. 9/2016

27.1.2017
ZO SZZ Pružina
018 22  Pružina č. 392
361172293
27.1.2017
47
DFI2017/2002
za malotraktor s príslušenstvom
17 791,20 €


27.1. 2017
AJFA + AVIS, s.r.o
Klemensova 34, 010 01  Žilina
31602436
27.1. 2017
48
DF2017/25
Spotreba vody za OU,HZ,DS,KD, MŠ
14.15 €
z 3.06.2009

30.01.2017
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
3.2.2017
49
DF2017/26
Spotreba vody v bytovkách
112.97 €
80972004

30.01.2017
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
3.2.2017
50
DF2017/27
Spotreba vody ZS
3.71 €
80972004

30.01.2017
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
3.2.2017
51
DF2017/28
Oprava vedenia  miestneho rozhlasu
672.00 €

O2017/14
01.02.2017
Milan Strieborný Rádio-opravovňa
D.Erla 1450/11, 96001 Zvolen
436916923.2.2017
52
DF2017/29
materiál na údržbu  - bytovka 1039 bytovky č. 1039
338.84 €

O2017/19
02.02.2017
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
3.2.2017
53
DF2017/30
materiál na údržbu bytovky 1040 bytovky č. 1 1040
328.18 €

O2017/19
02.02.2017
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
3.2.2017
54
DF2017/31
Telefonne poplatky
5.12 €
A2742417

02.02.2017
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
3.2.2017
55
DF2017/32
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
33.20 €
Z 9.1.2009+ DOD.Č.1

02.02.2017
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
3.2.2017
56
DF2017/33
školské multilicencie- Ľudské telo veselá matematika
199.90 €

O2017/20
02.02.2017
SILCOM multimedia
Janošíková 1, 01001 Žilina
36665134
3.2.2017
57
DF2017/1005
Tovar pre ŠJ
414.80 €
30.11.2012

06.02.2017
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
10.02.2017
58
DF2017/1006
Školské ovocie pre ŠJ 2016/2017
40.52 €
22/2016

06.02.2017
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
36472549
10.02.2017
59
DF2017/1007
Zelenina pre ŠJ
206.27 €
HZ 2.9.2016

06.02.2017
Dušan Pisch - ZELMIX
Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom
41050690
10.02.2017
60
DF2017/34
Zimná údržba MK - Stred obce
596.70 €

O2017/2/B
06.02.2017
Apoleníková Oľga  SHR
391, 01822 Pružina
30182891
10.02.2017
61
DF2017/35
Kancelárske potreby a papier pre OU
412.32 €

O2017/23
06.02.2017
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
10.02.2017
62
DF2017/36
Magnetky - Obec Pružina
671.58 €

O2017/21
06.02.2017
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
10.02.2017
63
DF2017/37
Prevádzkovanie ČOV 1/2017
216.00 €
2009-70/119

06.02.2017
ALVEST s.r.o.
II/54, 91331 Skalka nad Váhom
36318957
10.02.2017
64
DF2017/38
Oprava kanalizácie OU
376.00 €

O2017/22
06.02.2017
Čistenie a opravy kanal. prípojok
Pružina 723
37721909
10.02.2017
65
DF2017/33/A
Telefonne poplatky OU
119.89 €
2029853545, 202932725

06.02.2017
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
10.02.2017
66
DF2017/45
Práca, mzdy a odmeňov.-vyúčtov.fa
59.16 €


07.02.2017
Poradca podnikatela
Martina Rázusa 23A, 01001 Zilina
31592503
10.02.2017
67
DF2017/39
Tlač ročenky za rok 2016
1 280.95 €

O2017/20/A
07.02.2017
TIME PRINT - Lopušan Róbert
Ľ. Štúra 927/10, 013 03 Varín
33862494
10.02.2017
68
DF2017/40
Dodávka plynu-bytovka A
776.00 €
9103923382

07.02.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
10.02.2017
69
DF2017/41
Dodávka plynu-byt.B
713.00 €
9103929457

07.02.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
10.02.2017
70
DF2017/42
Dodávka plynu-OU
760.00 €
Zml. 9100091090 + dod.3

07.02.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
10.02.2017
71
DF2017/43
Dodávka plynu - MŠ, ŠJ
562.00 €
9103377424

07.02.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
10.02.2017
72
DF2017/44
Dodávka plynu ZS
419.00 €
9100091098 + dod.č. 3

07.02.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
10.02.2017
73
DF2017/1008
Tovar pre ŠJ
1 332.27 €
29.11.2013

08.02.2017
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
10.02.2017
74
DF2017/46
Vývoz KO + uloženia na skladku
1 399.54 €
036/2011, 054/2011

09.02.2017
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
10.02.2017
75
DF2017/47
Papierové rolky, poháre
71.88 €

O2017/25
10.02.2017
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
10.02.2017
76
DF2017/48
Lekár.posudk.činnosť
13.28 €
Z 20.2.2003

10.02.2017
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
10.02.2017
77
DF2017/49
Stravné lístky opatrovateľky
151.47 €
Z 20.2.2003

10.02.2017
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
10.02.2017
78
DF2017/50
Tlačivá-poštové poukazy
52.80 €

O2017/27
10.02.2017
VOICE SOFT Hlavacova
Vysokoškolákov 6, 01008 Zilina
14231069
17.02.2017
79
DF2017/51
Tonery Kyocera , opr.tlačiarne
230.35 €

O2017/23/A
13.02.2017
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
17.02.2017
80
DF2017/52
Telef.poplatky - mobil
32.34 €
902245270, 10.2.2014

13.02.2017
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
17.02.2017
82
DF2017/53
Web hosting - doména
128.69 €

O2017/28
13.02.2017
Atlantis Systems s.r.o.
Gorkého 6, 81101 Bratislava
35844230
17.02.2017
83
DF2017/54
Zimná údržba MK
204.00 €
ZOD č.9/2016

14.02.2017
ZO SZZ Pružina
01822 Pružina 392
361172293
17.02.2017
84
DF2017/55
Servis dúchadla ČOV + výmena oleja
249.82 €

O2017/1/B
14.02.2017
Ferrmont spol.s.r.o.
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
31619916
17.02.2017
85
DF2017/56
Vývoz KO
1 669.55 €
054/2011

15.02.2017
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
17.02.2017
86
DF2017/57
šírenie hud.diel
14.28 €


15.02.2017
SOZA-Slov.ochr. zv.autor.
Rastislavova 3, 82108 Bratislava
178454
17.02.2017
87
DF2017/1009
Tovar pre šJ
265.86 €
Z 30.9.2010

15.02.2017
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
17.02.2017
88
DF2017/58
Výmenu žiaroviek na VO
302.40 €

O2017/18/A
15.02.2017
EKORAJ ĎurĎové s.r.o.
Mládežnícka 108, 01701 Považská Bystrica
47711787
17.02.2017
89
DF2017/59
PVC obrusy
51.80 €

O2017/33
21.02.2017
Zuzana Zahradová
J.Kráľa  1117/61, 020 01 Púchov
33487391
24.02.2017
90
DF2017/60
Plastový riad,servítky
77.50 €

O2017/32

24.02.2017
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
24.02.2017
90a
DF2017/61
mikrovlnná rúra pre ŠJ
49,90 €
O2017/2924.02.2017NAY a.s.tuhovská 15, 83006 Bratislava3573948724.02.2017
91
DF2017/1010
Tovar pre ŠJ
262.50 €
2015/121

24.02.2017
AG Foods Pezinok
90201 Pezinok, Moyzesova 10
34144579
24.02.2017
92
DF2017/1011
Tovar pre ŠJ
297.17 €
30.11.2012

27.02.2017
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
03.03.2017
93
DF2017/1012
Tovar pre ŠJ
1 015.80 €
29.11.2013

27.02.2017
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
03.03.2017
94
DF2017/62
Montáž a dodanie zrkadla a značiek
495.60 €

O2017/35
27.02.2017
Adamík Jaroslav
245, 018 17 Jasenica
30180791
03.03.2017
95
DF2017/63
Za vydanie potvrdenia
13.90 €


27.02.2017
Slovak telecom
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
03.03.2017
96
DF2017/64
záloha na plyn bytovka A
776.00 €
9103923382

02.03.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
03.03.2017
97
DF2017/65
zalohu plynu - MŠ, ŠJ
562.00 €
9103377424

02.03.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
03.03.2017
98
DF2017/66
záloha na plyn OcU
717.00 €
9100091090

02.03.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
03.03.2017
99
DF2017/67
Dodávka plynu-byt.B
713.00 €
9103929457

02.03.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
03.03.2017
100
DF2017/68
Dodávka plynu Zdr.stredisko
396.00 €
9100091098 + dod.č. 3

02.03.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
03.03.2017
101
DF2017/69
Renovácia toneru 1 ks
30.60 €

O2017/38
02.03.2017
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
03.03.2017
102
DF2017/70
Telefonne poplatky
4.68 €
A2742417

03.03.2017
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
03.03.2017
103
DF2017/1013
Tovar pre ŠJ
167.00 €
29.11.2013

06.03.2017
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
10.03.2017
104
DF2017/71
prevádzkovanie ČOV
216.00 €
2009-70/119

06.03.2017
ALVEST s.r.o.
II/54, 91331 Skalka nad Váhom
36318957
10.03.2017
105
DF2017/72
BOZP 2/2017
33.20 €
Z 9.1.2009 + DOD.Č.1

07.03.2017
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
10.03.2017
106
DF2017/73
Stravné lístky - 500 ks
2 000.00 €
001/2015
O2017/40
07.03.2017
VAŠA Slovensko s.r.o.
Račianske mýto 1/B, P.O. Box 33, 82015 Bratislava
35683813
10.03.2017
107
DF2017/74
Čistiace potreby pre ŠJ
89.71 €

O2017/41
07.03.2017
UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír
Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica
10879072
10.03.2017
108
DF2017/75
Mikroténové vrecká
1.08 €

O2017/32
07.03.2017
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
10.03.2017
109
DF2017/1014
Školské ovocie pre ŠJ 2016/2017
40.57 €
22/2016

07.03.2017
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
36472549
10.03.2017
110
DF2017/1015
Tovar pre ŠJ
298.37 €
30.11.2012

07.03.2017
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
10.03.2017
111
DF2017/1016
Zelenina pre ŠJ
256.78 €
HZ 2.9.2016

07.03.2017
Dušan Pisch - ZELMIX
Hviezdoslavova 281, 965 01 Žiar nad Hronom
41050690
10.03.2017
112
DF2017/76
Telefonne poplatky
116.30 €
2029853545

08.03.2017
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
10.03.2017
113
DF2017/77
Kancelársky materiál OU
222.26 €

O2017/42
08.03.2017
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
10.03.2017
114
DF2017/78
Reflex.fólia na hasič.auto
113.40 €

O2017/38/A
08.03.2017
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
10.03.2017
115
DF2017/79
Infotabuľa pri Michálkovi
52.22 €

O2017/46
08.03.2017
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
10.03.2017
116
DF2017/80
Vývoz odpadu + popl.za ulož.odpadu
1 336.69 €
036/2011, 054/2011

09.03.2017
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
10.03.2017
117
DF2017/81
Zimná údržba MK
93.60 €

O2017/2/B
09.03.2017
Apoleníková Oľga  SHR
391, 01822 Pružina
30182891
10.03.2017
118
DF2017/82
Stravné lístky opatrovateľky
125.29 €
Z 20.2.2003

10.03.2017
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
10.03.2017
119
DF2017/83
Telefonne poplatky za OU-mobil
46.24 €
902245270 + dod.
13.03.2017
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
17.03.2017
120
DF2017/84
Odvoz odpadov + DSO
1 829.17 €
054/2011

13.03.2017
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
17.03.2017
121
DF2017/85
Toner a kábel OU
47.48 €

O2017/48
13.03.2017
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
17.03.2017
122
DF2017/1017
Tovar pre šJ
64.80 €
Z 30.9.2010

14.03.2017
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
17.03.2017
123
DF2017/86
Oprava zvodov ČOV
2 793.60 €
ZOD 13/2016

14.03.2017
Ferrmont spol.s.r.o.
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
31619916
17.03.2017
124
DF2017/87
Učebné pomôcky pre deti HN
66.40 €

O2017/50
15.03.2017
Zmiešany tovar Ľubica Kronerová
646, 01822 Pružina
43064035
17.03.2017
125
DFI2017/2005
Posúdenie PD-príst.MŠ
192,- €

O2017/49
14.03.2017
Tech.inšpekcia, a.s.
Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
36653004
17.03.2017
126
DFI2017/2006
Rozšírenie VO k Zber.dvoru
3373,13 €

O2017/53
15.03.2017
Osmont elektromnátáže, s.r.o.
Mládežnícka 108, 017 01  Pov.Bystrica
46417893
17.03.2017
127
DFI2017/2007
PD k vybudov.Zber.dvora
1 800,- €

O2017/51
17.03.2017
Projart,s.r.o.
Centrum 28/33, 017 01  Pov.Bystrica
31570526
17.03.2017
128
DF2017/88
Kanc.potreby preOU
93.80 €

O2017/55
20.03.2017
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
23.03.2017
129
DF2017/89
Audit IUZ 2016
1 003.99 €
HZ 22/A/2016

20.03.2017
Audit consults, s.r.o.
M.R.Stefanika 167/16, 01701 Pov.Bystrica
36334715
23.03.2017
130
DF2017/90
Za šírenie rozhlas.signálu
38.50 €


22.03.2017
Slovgram
Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava
17310598
23.03.2017
131
DF2017/1018
Tovar pre ŠJ
272.26 €
30.11.2012

23.03.2017
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
23.03.2017
132
DFI2017/2008
Platba za pripoj.EE k Zber.dvoru
216.61 €
4300058323

27.3.2017
SSE a.s. Žilina
Pri rajčianke 859, 01001 Žilina
36403008
31.03.2017
133
DF2017/91
Renovácia tonerov
120.26 €

O2017/57
27.3.2017
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
31.03.2017
134
DF2017/1019
Školské ovocie pre ŠJ 2016/2017
1.42 €
22/2016

27.3.2017
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
36472549
31.03.2017
135
DF2017/1020
Tovar pre šJ
80.64 €
Z 30.9.2010

27.3.2017
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
31.03.2017
136
DF2017/92
Materiál k údržbe cintorína a DS
68.11 €

O2017/61
30.3.2017
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
31.03.2017


Návrat na obsah