Faktúry Október - December - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Faktúry Október - December

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2012

P.č.

Číslo faktúry
Popis faktúr. plnenia

Celk. hod.
s DPH

ČZ

ČO

Dát.doručenia

Dodávateľ

Adresa

IČO

Dátum zverejnenia

Faktúry október 2012

294

DF2012/235
Záloha plyn-ZS

310.00 €

9100091098

 

02.10.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

05.10.2012

295

DF2012/236
Zaloha plyn-byt.B

929.00 €

9103929457

 

02.10.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

05.10.2012

296

DF2012/237
Zaloha plyn-byt.A

1 088.00 €

9103929457

 

02.10.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

05.10.2012

297

DF2012/238
Záloha plyn-OU

366.00 €

9100091090

 

02.10.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

05.10.2012

298

DF2012/239
Záloha plyn-MŠ,ŠJ

823.00 €

9103377424

 

02.10.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

05.10.2012

299

DF2012/240
Popl.za telefon

36.45 €

A2742417

 

02.10.2012

Orange Slovensko,a.s.

Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

35697270

05.10.2012

300

DF2012/1037
Tovar pre ŠJ

320.35 €

z 2.9.2010

 

04.10.2012

Bripet združenie - Mäso udeniny

Pružina 88

45560455

05.10.2012

301

DF2012/1038
Tovar pre ŠJ

209.28 €

z 2.9.2010

 

04.10.2012

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

36019208

05.10.2012

302

DF2012/241
Údržb. práce ČOV

684.00 €

z 2. 1. 2012

 

05.10.2012

Petermontaz- Peter Velič

Peter velic 164, 01822 Pruzina164

37282506

05.10.2012

303

DF2012/1039
Tovar pre ŠJ

1 591.17 €

1.1.2012

 

05.10.2012

COOP JEDNOTA KRUPINA SD

Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina

00169021

05.10.2012

304

DF2012/242
Predplat.Účt ROPO a obcí na r. 2013

64.66 €

   

08.10.2012

IURA EDITION,spol. s r.o

Oravska 17, 82109 Bratislava 2

DOD2887

15.10.2012

305

DF2012/243
Vývoz KO, za separovaný zber, popl.za ulož.odpadu

3 832.69 €

036,054,066/2012

 

08.10.2012

Megawaste, spol.s r.o.

Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

36265144

15.10.2012

306

DF2012/244
Telef.poplatky OU,matrika, MŠ,ŠJ

106.90 €

9903712816

 

09.10.2012

Slovak telecom

Namestie slobody, 81762 Bratislava

00357639

15.10.2012

307

DF2012/245
Telef. poplatky OU

13.78 €

9903712816

 

09.10.2012

Slovak telecom

Namestie slobody, 81762 Bratislava

00357639

15.10.2012

308

DF2012/246
Strav. listky opatrovateliek

67.65 €

   

09.10.2012

Obec Jasenica

, 01815 Jasenica

00317349

15.10.2012

309

DF2012/247
Poradca 2013-predplatné

48.80 €

   

10.10.2012

Poradca, s.r.o.

Pri Celulózke, 010 01 Žilina

36371271

15.10.2012

310

DF2012/248
Telef. poplatky mobil

46.58 €

902245270

 

15.10.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

19.10.2012

311

DF2012/249
tovar na opravu hrobu nezm. vojaka

37.60 €

 

O2012/60

16.10.2012

Dušan Jance-KROVMONT

721, 01822 Pružina

40709400

19.10.2012

312

DF2012/250
Služby BOZP a PO

33.20 €

z 1. 9. 2009

 

16.10.2012

Tomáš Kostka

Stred 2204/33, 01701 Povazska Bystrica

44341253

19.10.2012

313

DF2012/251
Spotreba vody

917.51 €

8112009

 

16.10.2012

Považská vodárenska spol.

Nova 133, 01746 Povazska Bystrica

36672076

19.10.2012

314

DF2012/252
Renovácia toneru - 2 ks

246.53 €

 

O2012/62

17.10.2012

Popex v.o.s.

Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica

31588123

19.10.2012

315

DF2012/1040
Tovar pre ŠJ

334.53 €

z 2.9.2010

 

17.10.2012

Ján Briestenský Bripet

Pružina 88

45560455

19.10.2012

316

DF2012/1041
Tovar pre ŠJ

48.22 €

z 1.9.2010

 

17.10.2012

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

36019208

19.10.2012

317

DF2012/1042
Tovar pre ŠJ

64.80 €

z 1.9.2012

 

17.10.2012

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

36019208

19.10.2012

318

DF2012/1043
Tovar pre ŠJ

237.14 €

z 1.9.2010

 

17.10.2012

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

36019208

19.10.2012

319

DF2012/253
Opravna fa-vyučt.plyn-ZS

-0.91 €

9100091098

 

17.10.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

19.10.2012

320

DF2012/254
Oprav.fa-plyn MŠ

2.28 €

9103377424

 

17.10.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

19.10.2012

321

DF2012/255
Opr.fa-plyn byt.A

-19.67 €

9103923382

 

17.10.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

19.10.2012

322

DF2012/256
Opr.fa-plyn byt.B

-17.62 €

9103929457

 

17.10.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

19.10.2012

323

DF2012/257
Opr.fa-plyn OU

-142.72 €

9100091090

 

17.10.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

19.10.2012

324

DF2012/1044
Tovar pre ŠJ

57.54 €

z 1.9.2010

 

18.10.2012

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

36019208

19.10.2012

325

DF 2012/258
práca a dodávky

1550.00 €

 

O2012/58/A

18.10.2012

DOSS spol. s r.o.

Bôrická cesta 103
011 58 Žilina

31559182

19.10.2012

326

DF2012/259
Prevadz ČOVza 9/2012

216.00 €

2009-70/119

 

24.10.2012

ALVEST s.r.o.

II/54, 91331 Skalka nad Váhom

36318957

26.10.2012

327

DF2012/260
Rozbor odpad.vody

59.33 €

2009-70/119

 

24.10.2012

ALVEST s.r.o.

II/54, 91331 Skalka nad Váhom

36318957

26.10.2012

328

DF2012/1045
Tovar pre ŠJ

65.74 €

1.9.2010

 

24.10.2012

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

36019208

26.10.2012

329

DF2012/261
Čist.potreby ŠJ

73.14 €

 

O2012/62/A

24.10.2012

UNIMAT-Ing. Jalc Slavo

M.Kukucina 187/2, 01701 Pov.Bystrica

10879072

26.10.2012

330

DF2012/262
PPP pošt.poukážky

23.40 €

 

O2012/64

29.10.2012

VOICE SOFT Hlavacova

Vysokoškolákov 6, 01008 Zilina

17978742

31.10.2012

331

DF2012/263
Učeb.pomôcky detiHN

215.80 €

 

O2012/65

29.10.2012

Zmiešany tovar-Kronerová Ľubica

, 01822 Pružina 646

43064035

31.10.2012

332

DF2012/264
Prevádzka spoloč.úradovne Jasenica

1 216.34 €

z 20.02.2003

 

29.10.2012

Obec Jasenica-Spol.urad

, 01825 Jasenica

OO317349

31.10.2012

333

DF2012/265
Osadenie 2 ks dverí v MŠ

350.00 €

 

O2012/58/B

31.10.2012

Haviar Václav, Pružina

428, 01822 Pružina

41099125

31.10.2012

Faktúry novemberr 2012

334

DF2012/266
Telef.poplatky za OU

36.42 €

A2742417

 

05.11.2012

Orange Slovensko,a.s.

Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

35697270

09.11.2012

335

DF2012/267
Záloha na pln - MŠ, ŠJ

823.00 €

9103377434

 

05.11.2012

SPP Bratislava

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

09.11.2012

336

DF2012/268
Záloha plyn byt.A

1 088.00 €

9103923382

 

05.11.2012

SPP Bratislava

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

09.11.2012

337

DF2012/269
Záloha plyn-OU,matrika

606.00 €

9100091090

 

05.11.2012

SPP Bratislava

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

09.11.2012

338

DF2012/270
Záloha plyn bytB

929.00 €

9103929457

 

05.11.2012

SPP Bratislava

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

09.11.2012

339

DF2012/271
Záloha plyn ZS

513.00 €

9100091098

 

05.11.2012

SPP Bratislava

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

09.11.2012

340

DF2012/272
Služby BOZP

33.20 €

z 1.9.2009

 

06.11.2012

Tomáš Kostka

Stred 2204/33, 01701 Povazska Bystrica

44341253

09.11.2012

341

DF2012/1046
Tovar pre ŠJ

410.51 €

z 2.9.2010

 

06.11.2012

Bripet združenie - Mäso udeniny

Pružina 88

45560455

09.11.2012

342

DF2012/273
Telef.poplatky

102.72 €

9903712816

 

08.11.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

09.11.2012

343

DF2012/274
Telef. poplatky OU

13.78 €

9903712816

 

08.11.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

09.11.2012

344

DF2012/1047
Tovar pre ŠJ

64.80 €

z 1.9.2010

 

08.11.2012

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

36019208

09.11.2012

345

DF2012/275
Stravne listky 250 ks

764.76 €

164667

 

09.11.2012

Edenred Slovakia

Karadžičova, 810 00 Bratislava

31328695

09.11.2012

346

DF2012/276
Servis software ŠJ

39.31 €

 

02012/68

12.11.2012

Soft - GL s.r.o.

Belehradska, 04013 Kosice

36182214

16.11.2012

347

DF2012/1049
Tovar pre ŠJ

1 344.50 €

z 1.1.2012

 

12.11.2012

COOP JEDNOTA KRUPINA SD

Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina

00169021

16.11.2012

348

DF2012/277
Vývoz KO, separ.zber, popl. za uloženie odpadu

4 558.48 €

036/11.054/11,066/11

 

12.11.2012

Megawaste, spol.s r.o.

Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

36265144

16.11.2012

349

DF2012/278
Stravne listky opatrov.

140.25 €

   

12.11.2012

Obec Jasenica

, 01815 Jasenica

00317349

16.11.2012

350

DF2012/279
Údržba vyp.techn. OU

70.27 €

   

12.11.2012

Popex v.o.s.

Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica

31588123

16.11.2012

351

DF2012/280
Kontajner na separ.zber

477.60 €

 

O2012/67

13.11.2012

FEREX,s.r.o.

Vodná 23, 94901 N i t r a

17682258

16.11.2012

352

DF2012/281
Telefonné poplatky mobil

44.17 €

902245270

 

13.11.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

16.11.2012

353

DF2012/1050
Tovar pre ŠJ

188.43 €

1.9.2010

 

14.11.2012

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

36019208

16.11.2012

354

DF2012/282
2 ks lopty -Aspik-predšk.ŠR

38.00 €

 

O2012/69

16.11.2012

Malunet s.r.o.

Nádražní 414, 74272 Morkov

27858162

16.11.2012

355

DF2012/285
Mat.pre obec,MŠ

675.00 €

   

19.11.2012

Detský parlament

, 83101 Detský parlament

42260710

29.11.2012

356

DF2012/283
stolové kalendáre na rok 2013  v počte 30 ks

44.04 €

 

O2012/65/A

20.11.2012

REPRE, reklamné predmety

Vlčie hrdlo 61, 82107 Bratislava

35810122

29.11.2012

357

DF2012/284
Telef.poplatky-OU

40.40 €

A2742417

 

20.11.2012

Orange Slovensko,a.s.

Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

35697270

29.11.2012

358

DF2012/286
Obsluha ČOV 10/2012

604.00 €

z 1.1.2012

 

21.11.2012

Petermontaz- Peter Velič

Peter velic 164, 01822 Pruzina164

37282506

29.11.2012

359

DF2012/287
prevádzk. ČOV

216.00 €

2009-70/119

 

21.11.2012

ALVEST s.r.o.

II/54, 91331 Skalka nad Váhom

36318957

29.11.2012

360

DF2012/288
poklop ČOV,zber. kôš, konz

215.00 €

 

O2012/67/A

22.11.2012

Petermontaz- Peter Velič

Peter velic 164, 01822 Pruzina164

37282506

29.11.2012

361

DF2012/1051
Tovar pre ŠJ

300.95 €

z 2.9.2010

 

23.11.2012

Ján Briestenský - Bripet

Pružina 88

45560455

29.11.2012

362

DF2012/289
materiál pre PO

397.58 €

 

O2012/71

26.11.2012

Firesystem

02321 Korňa

41827449

29.11.2012

363

DF2012/290
zákazové tabuľky,novoroč.

37.80 €

 

O2012/68/A

26.11.2012

Vrbata, s.r.o.

Mostenikova 533/39, 01701 Pov.Bystrica

36346837

29.11.2012

364

DF2012/291
Konces.poplatky Lek.posudkova činnosť

97.93 €

   

27.11.2012

Obec Jasenica

, 01815 Jasenica

00317349

29.11.2012

365

DF2012/1052
Tovar pre ŠJ

47.95 €

1.9.2010

 

28.11.2012

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

36019208

29.11.2012

366

DF2012/292
Okná pre  ZS-DA

428.20 €

 

O2012/72

28.11.2012

Elastic, s.r.o.

810, 019 01 Ilava, kpt. Nálepku

36329185

29.11.2012

367

DF2012/293
Uč.pomôc.MŠ-ŠR

764.10 €

 

O2012/63

28.11.2012

NOMIlland  s.r.o.

Magnezitárska 11, 04013 Košice

46353119

29.11.2012

Faktúry december 2012

368

DF2012/294
Kronika obce objednávka

72.60 €

 

O2012/75

03.12.2012

LINDIS Ladislav LI-NOX

Jánošíkova 22, 979 01 Rimavská Sobota

10906754

07.12.2012

369

DF2012/295
Služby technika BOZP

33.20 €

8112009

 

03.12.2012

Tomáš Kostka

Stred 2204/33, 01701 Povazska Bystrica

44341253

07.12.2012

370

DF2012/296
Telef.poplatky

36.42 €

A2742417

 

03.12.2012

Orange Slovensko,a.s.

Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

35697270

07.12.2012

371

DF2012/297
Objednávame si tlačivá na dane z nehnuteľností

236.50 €

 

O2012/74

04.12.2012

Inprost

Smrecianska, 81105 Bratislava

DOD2732

07.12.2012

372

DF2012/298
Záloha plyn-byt.A

1 088.00 €

9103923382

 

04.12.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

07.12.2012

373

DF2012/299
Záloha plyn-byt.B

929.00 €

9103929457

 

04.12.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

07.12.2012

374

DF2012/300
Záloha plyn-matrika,OU

714.00 €

9100091090

 

04.12.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

07.12.2012

375

DF2012/301
Záloha plyn-MŠ,ŠJ

823.00 €

9103377424

 

04.12.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

07.12.2012

376

DF2012/302
Záloha plyn-ZS

605.00 €

9100091098

 

04.12.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

07.12.2012

377

DF2012/1053
Tovar pre ŠJ

391.61 €

1/30.11.2012

 

05.12.2012

Ján Briestenský - Bripet

Pružina 88

45560455

07.12.2012

378

DF2012/1054
Tovar pre ŠJ

64.26 €

z 1.9.2010

 

05.12.2012

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

36019208

07.12.2012

379

DF2012/1055
Tovar pre ŠJ

1 938.12 €

z 29. 11. 2012

 

10.12.2012

COOP JEDNOTA KRUPINA SD

Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina

00169021

14.12.2012

380

DF2012/303
HDD k poč.sieti

1 288.10 €

 

O2012/78

10.12.2012

DANTEL s.r.o.

, 018861 Beluša

44765355

14.12.2012

381

DF2012/304
oprava čerpadla na ČOV

538.20 €

 

O2012/66

10.12.2012

Ferrmont spol.s.r.o.

Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov

316199916

14.12.2012

382

DF2012/305
Výmena okien-DA-ZS-demontáž a montáž

270.00 €

 

O2012/72/A

10.12.2012

Haviar Václav

428, 01822 Pružina

41099125

14.12.2012

383

DF2012/306
servis dúchadla na ČOV

114.00 €

 

O2012/70

10.12.2012

Ferrmont spol.s.r.o.

Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov

316199916

14.12.2012

384

DF2012/307
Strav. listky-opatrovateľky za 11/2012

62.70 €

   

10.12.2012

Obec Jasenica

, 01815 Jasenica

00317349

14.12.2012

385

DF2012/308
Telef.poplatky  OÚ,MŠ,ŠJ, matrika

117.26 €

9903712816

 

10.12.2012

Slovak telecom

Namestie slobody, 81762 Bratislava

00357639

14.12.2012

386

DF2012/309
Telef. poplatky

13.78 €

9903712816

 

10.12.2012

Slovak telecom

Namestie slobody, 81762 Bratislava

00357639

14.12.2012

387

DF2012/310
Vývoz KO + VKK + popl.za ulož.odpadu

3 821.20 €

036/11,054/11,066/11

 

11.12.2012

Megawaste, spol.s r.o.

Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

36265144

14.12.2012

388

DF2012/311
Telef.poplatky za T-Mobile+internet

51.54 €

902245270

 

12.12.2012

Slovak telecom

Namestie slobody, 81762 Bratislava

00357639

14.12.2012

389

DF2012/312
Preplatné Predšk.vých.a Pravda 2013

85.40 €

   

12.12.2012

Slovenská pošta, a.s.,

Partizanska cesta 9, 97599 Banska BYstrica

36631124

14.12.2012

390

DF2012/313
Prevádzk. ČOV 11/12

216.00 €

2009-70/119

 

13.12.2012

ALVEST s.r.o.

II/54, 91331 Skalka nad Váhom

36318957

14.12.2012

391

DF2012/314
Predplatné OBZOR 2013

22.50 €

   

13.12.2012

PETIT PRESS,a.s.

Fr. Mojtu 18, 94901 N i t r a

35790253

14.12.2012

392

DF2012/315
školenie hasiči

70 €

   

14.12.2012

Dobrovoľná požiarna ochrana

Kuzmányho 36

00177474

14.12.2012

393

DF2012/316
Obsluha ČOV za 11/2012

560.00 €

1.1.2012

 

17.12.2012

Petermontaz- Peter Velič

Peter velic 164, 01822 Pruzina164

37282506

21.12.2012

394

DF2012/317
HDD HP

392.64 €

 

O2012/78

17.12.2012

DANTEL s.r.o.

, 018861 Beluša

44765355

21.12.2012

395

DF2012/318
El.sporák zn. AMICA 1 ks pre náj.byt

173.63 €

 

O2012/80

18.12.2012

NAY Elektrodom

, 01701 Považská Bystrica

0035739487

21.12.2012

396

DF2012/319
Služby BOZP

33.20 €

z 1.9.2009

 

18.12.2012

Tomáš Kostka

Stred 2204/33, 01701 Povazska Bystrica

44341253

21.12.2012

397

DF2012/1056
Tovar pre ŠJ

273.98 €

z 30.11.2012

 

18.12.2012

Ján Briestenský - Bripet

Pružina 88

45560455

21.12.2012

398

DF2012/320
čist. prostriedky pre ŠJ

87.86 €

 

O2012/83

18.12.2012

UNIMAT-Ing. Jalc Slavo

M.Kukucina 187/2, 01701 Pov.Bystrica

10879072

21.12.2012

399

DF2012/321
Renovácia toner HPQ3971

42.00 €

   

18.12.2012

Popex, v.o.s.

Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazska Bystrica

31588123

21.12.2012

400

DF2012/322
kancelárske potreby MŠ

350.08 €

 

O2012/79

19.12.2012

Daffer spol s.r.o.

Včelárska 1, 97101 Prievidza

36320439

21.12.2012

401

DF2012/323
hračky,  pomôcky MŠ

304.50 €

 

O2012/63

19.12.2012

NOMIlland  s.r.o.

Magnezitárska 11, 04013 Košice

46353119

21.12.2012

402

DF2012/324
Zimná údržba MK

255.00 €

1/2012

 

19.12.2012

ZO SZZ Pružina

, 01822 Pružina

361172293

21.12.2012

403

DF2012/325
Zimná údržba MK

66.60 €

 

O2012/73/A

19.12.2012

Apoleníková Oľga  SHR

391, 01822 Pružina

30182891

21.12.2012

404

DF2012/326
Verejná správa-ročný prístup

76.00 €

   

19.12.2012

Poradca podnikatela

Narodna, 01001 Zilina

31592503

21.12.2012

405

DF2012/327
Kalendáre A3 a vreckové + erby obce + ďakovné list

454.20 €

 

O2012/79/A

20.12.2012

Vrbata, s.r.o.

Mostenikova 533/39, 01701 Pov.Bystrica

36346837

21.12.2012

406

DF 2012/326/A

39.96 €

   

20.12.2012

Prima banka Slovensko

Hodžova 11, 010 11 Žilina

31575951

21.12.2012

407

DF2012/328
Zdravotná obuv pre MŠ

144.73 €

 

O2012/84

20.12.2012

MEDISA s.r.o

, 82104 Bratislava

36671177

21.12.2012

408

DF2012/1048
Tovar pre ŠJ

52.02 €

z 1.9.2010

 

21.12.2012

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

36019208

21.12.2012

409

DF2012/329
Didakt.pomôcky MŠ-ŠR

1 153.00 €

 

O2012/82

21.12.2012

PEGO Slovakia,s.ro.

Slakovicova 2545, 01701 Povazska Bystrica

36333123

21.12.2012

410

DF2012/330
Fotoslužby pre OU-fotografie z akcií

10.83 €

   

27.12.2012

Happy foto

ul. Ferka Urbánka 1892, 020 01 Púchov, Ferka Urbánka 1892/6A

36335690

30.12.2012

411

DF2012/331
Informačný systém URBIS-dodat.

68.00 €


U1220/2013D1

 

27.12.2012

Made spol.s.r.o.

Hronske predmestie 4, 97401 Banska Bystrica

DOD3008

30.12.2012

412

DF2012/1057
Tovar pre ŠJ

150.87 €

z 30.11.2012

 

31.12.2012

Ján Briestenský - Bripet

Pružina 88

45560455

10.01.2013

413

DF2012/1058
Tovar pre ŠJ

1 300.83 €

z 29. 11. 2012

 

31.12.2012

COOP JEDNOTA KRUPINA SD

Svätotrojiene namestie 22, 96301 Krupina

00169021

10.01.2013

414

DF2012/332
Obsluha ČOV 12/2012

604.00 €

z 1.1.2012

 

31.12.2012

Petermontaz- Peter Velie

Peter velic 164, 01822 Pruzina164

37282506

10.01.2013

415

DF2012/333
Oprava balkónu-byt.B

382.68 €

 

O2012/64A

31.12.2012

Špánik Alojz

415, 01822 Pružina

41927362

10.01.2013

416

DF2012/334
Telef.popl.-internet

13.78 €

9903712816

 

31.12.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžieova 10, 825 13 Bratislava

35763469

10.01.2013

417

DF2012/335
Telef.poplatky OU-mobil

32.44 €

A2742417

 

31.12.2012

Orange Slovensko,a.s.

Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

35697270

10.01.2013

418

DF2012/336
Telef.poplatky-OU,MŠ,ŠJ,matrika

93.18 €

9903712816

 

31.12.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžieova 10, 825 13 Bratislava

35763469

10.01.2013

419

DF2012/337
Popl.za vývoz KO+separ.+skládkovanie

3 228.50 €

036,54 a 066/2011

 

31.12.2012

Megawaste, spol.s r.o.

Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

36265144

18.01.2013

420

DF2012/338
Vyúčt. EE--ČOV,VO-r.2012

3 131.01 €

7206532

 

31.12.2012

SSE a.s. Žilina

Pri rajeianke 859, 01001 Žilina

36403008

18.01.2013

421

DF2012/339
Telef. popltky

47.69 €

902245270

 

31.12.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžieova 10, 825 13 Bratislava

35763469

18.01.2013

422

DF2012/340
Doplatok za FS-2012

11.30 €

   

31.12.2012

Poradca podnikatela

Narodna, 01001 Zilina

31592503

18.01.2013

423

DF2012/341
Vyúčtovanie - spotr.vody

878.76 €

8112009

 

31.12.2012

Považská vodárenska spo

Nova 133, 01746 Povazska Bystrica

36672076

18.01.2013

424

DF2012/342
Vyúčtovanie za plyn-MŠ

501.66 €

9103377424

 

31.12.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

18.01.2013

425

DF2012/343
Vyúčtovanie plynu byt.A

473.77 €

9103923382

 

31.12.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

18.01.2013

426

DF2012/344
Vyúčtovanie plynu-byt.B

202.01 €

9103929457

 

31.12.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

18.01.2013

427

DF2012/345
Prevádzkovanie ČOV za 12/12

216.00 €

2009-70/119

 

31.12.2012

ALVEST s.r.o.

II/54, 91331 Skalka nad Váhom

36318957

18.01.2013

428

DF2012/346
Rozbor odpad.vody

59.33 €

2009-70/119

 

31.12.2012

ALVEST s.r.o.

II/54, 91331 Skalka nad Váhom

36318957

18.01.2013

                   


Návrat na obsah