Nájomné zmluvy 2021 - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Nájomné zmluvy 2021

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2021
Obec Pružina
BRIPET s.r.o. nájom nehnutelnosti
30.3.2021
Obec Pružina
Ľudmila Bučková - Kvaššayová
nájom nehnutelnosti
28.5.2021
Obec Pružina
Ján Janáč
nájom nehnutelnosti
19.7.2021
Obec Pružina
Mária Jurkovičová
nájom nehnutelnosti
26.11.2021
Obec Pružina
Pavol Kupček
nájom nehnutelnosti
28.11.2021
Obec Pružina
Alena Belavá
nájom nehnutelnosti
17.12.2021
Obec Pružina
Veronika Gašparková
nájom nehnutelnosti
20.12.2021
Obec Pružina
Miroslava Kvasnicová
nájom nehnutelnosti
20.12.2021
Obec Pružina
Maslák Ivan
nájom nehnutelnosti
20.12.2021
Obec Pružina
Peter Šulavík
nájom nehnutelnosti
20.12.2021
Obec Pružina
Alexander Fabuš
nájom nehnutelnosti
20.12.2021
Obec Pružina
Roman Hija
nájom nehnutelnosti
20.12.2021
Obec Pružina
Andrea Bolvanová
nájom nehnutelnosti
20.12.2021
Obec Pružina
Ivan Krúpa
nájom nehnutelnosti
20.12.2021
Obec Pružina
Ján Ďuriš
nájom nehnutelnosti
20.12.2021
Obec Pružina
Renáta Čelková
nájom nehnutelnosti
20.12.2021
Obec Pružina
Mária Kostková
nájom nehnutelnosti
20.12.2021
Obec Pružina
Darina Šebáková
nájom nehnutelnosti
20.12.2022
Obec Pružina
Lenka Kardošová
nájom nehnutelnosti
20.12.2021
Obec Pružina
Jana Majtánová
nájom nehnutelnosti
20.12.2021
Obec Pružina
Alojz Haviar
nájom nehnutelnosti
20.12.2021
Obec Pružina
Oľga Kapušová
nájom nehnutelnosti
20.12.2021
Obec Pružina
Martina Kubová Čelková
nájom nehnutelnosti
21.12.2021
Obec Pružina
Miroslav Lukáč
nájom nehnutelnosti
21.12.2021
Obec Pružina
Rudolf Zaťko
nájom nehnutelnosti
21.12.2021
Obec Pružina
Ján Prostinák
nájom nehnutelnosti
21.12.2021
Obec Pružina
Mlyniský Radoslav
nájom nehnutelnosti
27.12.2021
Obec Pružina
Belavá Katarína
nájom nehnutelnosti
27.12.2021
Obec Pružina
Jozef Kuco
nájom nehnutelnosti
29.12.2021
Návrat na obsah