Podlimitné zákazky - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Podlimitné zákazky

Obecný úrad > Verejné obstarávanie
Rok 2018
zákazka z nízkou hodntou - Výstavba detských ihrísk - 25.10.2018

Rok 2016

Zverejňovanie zákaziek podľa § 9 ods 9 Zákona o verejnom obstarávaní, Podlimitné zákazky, Zákazky nad 5000,--

Rok 2015

Zverejňovanie zákaziek podľa § 9 ods 9 Zákona o verejnom obstarávaní, Podlimitné zákazky, Zákazky nad 1000,--

Rok 2014

Zverejňovanie zákaziek podľa § 9 ods 9 Zákona o verejnom obstarávaní, Podlimitné zákazky, Zákazky nad 1000,--

Zverejňovanie zákaziek podľa § 9 ods 9 Zákona o verejnom obstarávaní, Podlimitné zákazky, Zákazky nad 1000,--


Rok 2013


Zverejňovanie zákaziek podľa § 9 ods 9 Zákona o verejnom obstarávaní, Podlimitné zákazky, Zákazky nad 1000,-- €

Návrat na obsah