Rozdelenie tried 2019 - 2020 - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Rozdelenie tried 2019 - 2020

Materská škola
Rozdelenie tried – školský rok 2021/2022
Trieda
Vekové zloženie
Učiteľky
1. Lienky
na prízemí
3 – 4 ročné deti
Ľubica Jance, triedna učiteľka
Eva Nemcová
2.Včielky
na prízemí
4 – 6 ročné deti
Mária Jakubechová, riaditeľka
Mgr. Ľudmila Kvaššayová, triedna učiteľka
3. Sovičky
na poschodí
5 - 6 ročné deti a s OPŠD
Daniela Hlubinová, triedna učiteľka
Mária Beňušová
Návrat na obsah