Rozdelenie tried - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Rozdelenie tried

Materská škola
Rozdelenie tried – školský rok 2022/2023
Trieda
Vekové zloženie
Učiteľky
1. Lienky
na prízemí
3 – 4 ročné deti
Ľubica Jance
Bc. Miroslava Vráblová
2.Včielky
na prízemí
4 – 6 ročné deti
Mária Jakubechová, riaditeľka
Mgr. Ľudmila Kvaššayová
3. Sovičky
na poschodí
5 - 6 ročné deti a s OPŠD
Daniela Hlubinová
Mária Beňušová
Návrat na obsah