Úradná tabuľa - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Úradná tabuľa

Obecný úrad

 • Lesné pozemkové spoločenstvo Čierny vrch Pružina pozýva na riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 18.7.2021 (nedeľa) o 14.00 hod. v Kultúrnom dome Pružina. Program a pozvánka v prílohe - 23.6.2021 21.55
  Naša spoločnosť sa zaoberá akreditovanými rozbormi pitných, bazénových vôd (fyzikálno-chemický, mikrobiologický a biologický rozbor), studní, odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie a odpadových vôd z čistiarni odpadových vôd a rozbor vody pri kolaudácii.
  Naša spoločnosť sa tiež zaoberá fyzikálno-chemickým a mikrobiologickým rozborom potravín a alkoholu a mikrobiologickým rozborom sterov z pracovného prostredia.


  • Oznámenie o návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Stražovské vrchy na roky 2019 - 2048
  1. dokument č.1
  2. dokument č.2

  Návrat na obsah