Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2024

Zverejnené 29.2.2024.

Komunálny odpad Kovové obaly, VKM, plasty - zber od RD Papier Papier - výmena za hygienické výrobky Plasty Sklo
Január
4
11
15
18
25
Február
1
8
12
15
22
29
Marec
7
11
14
20
28
Apríl
11
15
18
23
25
Máj
9
16
20
23
Jún
6
13
17
20
Júl
4
11
15
18
25
August
1
8
12
15
29
September
12
16
19
26
Október
10
14
16
17
24
November
7
14
18
21
December
5
12
16
18
21

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Kovové obaly, VKM, plasty - zber od RD

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Papier - výmena za hygienické výrobky

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.

Sklo

Do skla patria nevratné obaly zo skla, sklenené nádoby, tabuľové skolo, sklenené črepy.Nevhadzuje sa porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom), porcelán a keramika, zrkadlá, žiarovky a žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo).