Zmluvy na prevádzku OÚ a Obce Pružina - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Zmluvy na prevádzku OÚ a Obce Pružina

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2013

Odberateľ

Dodávateľ

Účel

Náhľad

Zverejnené

Obec Pružina

Dušan Jance - Krovmont

zimná údržba chodníkov

27.12.2013

Obec Pružina

Continental a.s.

darovanie finančnej hotovosti

17.12.2013

Obec Pružina

Audit consults s.r.o.,

POSKYTNUTIE AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB

9.12.2013

Obec Pružina

COOP Jednota Krupina

dodávka tovarov pre ŠJ

29.11.2013

Obec Pružina

REKONHAL, s. r. o.

rekonštrukcia MŠ

27.11.2013

Obec Pružina

Ján Haviar

montáž svietidiel

28.10.2013

Obec Pružina

Rastislav Hrenák

dlažba a obklad v KD

28.10.2013

Obec Pružina

Sadro, s.r.o.

stavebné práce v KD

11.10.2013

Obec Pružina

Milan Ďurček

plynoinštalácia KD

01.10.2013

Obec Pružina

Milan Ďurček

plynová kotolňa v KD

01.10.2013

Obec Pružina

Stanislav Zúbek

rekonštrukcia strešného plášťa KD

30.09.2013

Obec Pružina

Continental a.s.

darovanie finančnej hotovosti

03.09.2013

Obec Pružina

Environmentálny fond

poskytnutie fin.prostr. formou dotácie

01.08.2013

Obec Pružina

Marek Cimbala

kniha pri príležitosti výročia

15.07.2013

Obec Pružina

Ján Haviar

Rekonštrukcia KD Pružina - elektro

02.07.2013

Obec Pružina

Milan Ďurček

Rekonštrukcia KD Pružina- dodávka a montáž ústredného kúrenia

26.06.2013

Obec Pružina

SSE a.s.

dodávka el.enegie

26.06.2013

Obec Pružina

SSE a.s.

dodávka el.enegie

26.06.2013

Obec Pružina

SSE a.s.

dodávka el.enegie

26.06.2013

Obec Pružina

SSE a.s.

dodávka el.enegie

26.06.2013

Obec Pružina

SSE a.s.

dodávka el.enegie

26.06.2013

Obec Pružina

SSE a.s.

dodávka el.enegie

26.06.2013

Obec Pružina

SSE a.s.

dodávka el.enegie

26.06.2013

Obec Pružina

SSE a.s.

dodávka el.enegie

26.06.2013

Obec Pružina

SSE a.s.

dodávka el.enegie

26.06.2013

Obec Pružina

SSE a.s.

dodávka el.enegie

26.06.2013

Obec Pružina

SSE a.s.

dodávka el.enegie

26.06.2013

Obec Pružina

SSE a.s.

dodávka el.enegie

26.06.2013

Obec Pružina

SSE a.s.

dodávka el.enegie

26.06.2013

Obec Pružina

SSE a.s.

dodávka el.enegie

26.06.2013

Obec Pružina

SSE a.s.

dodávka el.enegie

26.06.2013

Obec Pružina

SSE a.s.

dodávka el.enegie

26.06.2013

Obec Pružina

SSE a.s.

dodávka el.enegie

26.06.2013

Obec Pružina

Komunálna poisťovňa

poistene majetku

26.06.2013

bec Pružina-MŠ

MŠK

plaváreň

21.06.2013

Obec Pružina

SSE a.s.

pripojenie odberateľa

13.06.2013

Obec Pružna

Telekom

ethernet

04.06.2013

Obec Pružina

Václav Haviar

rekonštrukcia KD

03.05.2013

Obec Pružina

Adozep

realizácia vodovod Chmelisko

03.05.2013

Obec Pružina

Raven a.s.

darovacia zmluva - stavebný materiál

15.04.2013

Obec Pružina

Milan Ďurček

rekonštrukcia soc.zariad. v kultúrnom dome

09.04.2013

Obec Pružina

Stredoslovenská energetika a.s.

dodávka elektriny

01.04.2013

Obec Pružina

GEMMA Consulting s..r.o.

služby

12.03.2013

Obec Pružina

Sredoslovenská energetika a.s.

dodávka elektriny

11.03.2013

Obec Pružina

Made spol. s r.o.

zmluva o elektronickom zasiel. faktúr

09.03.2013

Obec Pružina

Teleom

hasové služby

08.02.2013

Obec Pružina

Správa katastra

údaje o kat. území Pružina a Briestenné

29.1.2013

Obec Pružina

Ministerstvo hospodárstva SR

NFP - modernizácia osvetlenia v obci

21.1.2013

Obec Pružina

Stredoslovenská energetika a.s.

dodávka elektriny

15.1.2013

Obec Pružina

Stredoslovenská energetika a.s.

dodávka elektriny

15.1.2013

Obec Pružina

Stredoslovenská energetika a.s.

dodávka elektriny

15.1.2013

Obec Pružina

Stredoslovenská energetika a.s.

dodávka elektriny

15.1.2013

Obec Pružina

Stredoslovenská energetika a.s.

dodávka elektriny

15.1.2013

Obec Pružina

Stredoslovenská energetika a.s.

dodávka elektriny

15.1.2013

Obec Pružina

Stredoslovenská energetika a.s.

dodávka elektriny

15.1.2013

Obec Pružina

Stredoslovenská energetika a.s.

dodávka elektriny

15.1.2013

Obec Pružina

Stredoslovenská energetika a.s.

dodávka elektriny

15.1.2013

Obec Pružina

Stredoslovenská energetika a.s.

dodávka elektriny

15.1.2013

Obec Pružina

Stredoslovenská energetika a.s.

dodávka elektriny

15.1.2013

Obec Pružina

Stredoslovenská energetika a.s.

dodávka elektriny

15.1.2013

Obec Pružina

Stredoslovenská energetika a.s.

dodávka elektriny

15.1.2013

Obec Pružina

Stredoslovenská energetika a.s.

dodávka elektriny

15.1.2013

Obec Pružina

Stredoslovenská energetika a.s.

dodávka elektriny

15.1.2013

Obec Pružina

Stredoslovenská energetika a.s.

dodávka elektriny

15.1.2013

Obec Pružina

Stredoslovenská energetika a.s.

dodávka elektriny

15.1.2013

Obec Pružina

Stredoslovenská energetika a.s.

dodávka elektriny

15.1.2013

Obec Pružina

Audit consults s.r.o.

auditorské služby

7.1.2013

Obec Pružina

Dušan Jance - Krovmont

zimná údržba chodníkov

4.1.2013

Obec Pružina

Petermontáž

obsluha ČOV

2.1.2013

Obec Pružina

ZO SZZ

zimná údržba

10.12.2012

Obec Pružina

MADE spol s r.o.

systémová podpora

21.12.2012


Návrat na obsah