Zmluvy na prevádzku OÚ a Obce Pružina - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Zmluvy na prevádzku OÚ a Obce Pružina

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2012

Odberateľ

Dodávateľ

Účel

Náhľad

Zverejnené

Obec Pružina

ZO SZZ

zimná údržba

02.01.2012 11.25

Obec Pružina

Ing. Pavol Líška

inžinierske práce

05.01.2012 9.12

Pružina - MŠ

Anna Blaščáková

dodávka kŕmnych odpadkov

10.01.2012 13.26

Obec Pružina

Katastrálny úrad

údaje z katastra

24.01.2012 09.39

Obec Pružina

Petermontáž Peter Velič

prevádzka ČOV

08.01.2012 08.42

Obec Pružina

Megawaste s.r.o.

zneškodnenie odpadu

15.12.2011 08.10

Obec Pružina

Megawaste s.r.o.

komunálny odpad

15.12.2011 08.11

Obec Pružina

Megawaste s.r.o.

separovaný odpad

15.12.2011 08.12

Obec Pružina

Coop Jednota

potraviny pre školskú jedáleň

08.02.2012 15.58

Obec Pružina

AG Foods SK

tovar pre školskú jedáleň

08.02.2012 15.59

Obec Pružina

Audit Consult s.r.o.

auditorské služby

10.02.2012 14.47

Obec Pružina

VK SOK s.r.o.

realizácia diela - SO-03 vodovod

27.02.2012 15.25

Obec Pružina

Eurocluster s.r.o.

monitorovacie správy ZŠ Pružina

12.03.2012 14.00

Obec Pružina

Environmentálny fond

dotácia - vodovod

20.03.2012 15.08

Obec Pružina

MGG spol s r.o.

turistický chod. a ihrisko

04.04.2012 13.50

Obec Pružina

MGG spol s.r.o.

dodatok č.1

22.06.2012 11.27

Obec Pružina

Michal Janiga

socha sv. Jána Nepomuckého

04.04.2012 13.51

Obec Pružina

Telekom

materská škôlka

25.05.2012 13.13

Obec Pružina

Slovenská energetika

ČOV

25.05.2012 13.14

Obec Pružina

Albín Latko

knižná publikácia

07.06.2012 08.28

Obec Pružina

UPSVR

služby zamestnanosti

29.06.2012 16.05

Obec Pružina

Slovak Telekom a. s.

zmena programu služieb

04.07.2012 16.52

Obec Pružina

Profi Poľno

služby

11.07.2012 15.05

Obec Pružina

Stredoslov. energetika a.s.

dodávka energie

17.07.2012 15.22

Obec Pružina

Slovak Telekom

služby

30.07.2012 16.55

Obec Pružina

Slovak Telekom

notebook

30.07.2012 16.56

Obec Pružina

Ústav informácií a prognóz školstva

darovacia zmluva

28.08.2012 15.55

Obec Pružina

Komunálna poisťovňa

poistenie vozidla Lublin

06.09.2012 15.49

Obec Pružina

SPP a.s.

dodatok k zmluve o dodávka plynu zdr. str.

26.09.2012 13.45

Obec Pružina

SPP a.s.

dodatok k zmluve o dodávka plynu OÚ

26.09.2012 13.46

Obec Pružina

SPP a.s.

dodatok k zmluve o dodávka plynu MŠ

26.09.2012 13.47

Obec Pružina

SPP a.s.

dodatok k zmluve o dodávka plynu bytovka A

26.09.2012 13.48

Obec Pružina

SPP a.s.

dodatok k zmluve o dodávka plynu bytovka B

26.09.2012 13.49

Obec Pružina

Telekom

úprava poskytovaných služieb

27.09.2012 11.25

Obec Pružina

Michal Janiga

pamätná tabula Š.Závodníka

15.10.2012 14.37

Obec Pružina

Made spol. s.r.o.

licenčná zmluva

21.11.2012 14.38

Obec Pružina MŠ

Coop Jednota

dodávka potravín

30.11.2012

Obec Pružina

Bripet

dodávka potravín

30.11.2012

         


Návrat na obsah