Zmluvy na prevádzku OÚ a Obce Pružina - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Zmluvy na prevádzku OÚ a Obce Pružina

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2018

Odberateľ

Dodávateľ

Účel

Náhľad

Zverejnené

Obec Pružina
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
finančný príspevok
17.12.2018
Obec Pružina
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
finančný príspevok
14.12.2018
Obec Pružina
Enercom s.r.o. dodávka a montáž hracích prvkov
21.11.2018
MŠ Pružina MŠK Pov. Bystrica plavecký výcvik
10.10.2018
Obec Pružina
Audit Consults s.r.o. auditorské služby
1.10.2018
Obec Pružina
MADE spol. s r.o. systémová podpora
6.9.2018
Obec Pružina
Komunálna poisťovňa a.s. poistenie majetku
5.9.2018
Obec Pružina
Komunálna poisťovňa a.s.
poistenie uchádzačov o zamestnanie
31.8.2018
Obec Pružina
Slovenská agentúra život. prostredia dotácia
1.8.2018
Obec Pružina
Lunys s.r.o. školské ovocie
2.7.2018
Obec Pružina
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
dotácia
7.6.2018
Obec Pružina
SPP a.s. dodatok ku zmluve
14.5.2018
Obec Pružina
SPP a.s.
dodatok ku zmluve
14.5.2018
Obec Pružina
SPP a.s.
dodatok ku zmluve
14.5.2018
Obec Pružina
SPP a.s.
dodatok ku zmluve
14.5.2018
Obec Pružina
SPP a.s.
dodatok ku zmluve
14.5.2018
Obec Pružina
MŠK Pov. Bystrica plavecký výcvik pre žiakov MŠ
16.4.2018
Obec Pružina
Nadácia SPP
poskytnutie finančného príspevku - rozšírenie ihriska pri MŠ
16.4.2018
Obec Pružina
Bripet s.r.o. dodávka tovaru pre ŠJ
29.3.2018
Obec Pružina
Peter Sláma
plnenie podmienok na prevádzkovanie VK
26.3.2018
Obec Pružina
NATUR-PACK, a.s. nakladanie s odpadmi z obalov
22.2.2018
Obec Pružina Považská vodarenská spol. pripojenie na pitnú vodu
15.2.2018
Obec Pružina
FCC Slovensko s.r.o. odoberanie - papier a lepenka
24.1.2018
Obec Pružina
MGR. ART. Radovan Kianica
účinkovanie výkonného umelca
16.1.2018
Obec Pružina Raven a.s. príspevok na karneval
10.1.2018
Obec Pružina
COOP Jednota Krupina
príspevok na karneval

10.1.2018
Obec Pružina
Viktor Kvaššay VK SOK darovacia zmluva - príspevok na karneval
8.1.2018

Návrat na obsah