Zmluvy o dielo - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Zmluvy o dielo

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2019

Odberateľ

Dodávateľ

Účel

Náhľad

Zverejnené

Obec Pružina
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
zimná údržba
16.12.2019
Obec Pružina
P.E.L.O s.r.o.
Prístavba budovy požiarnej zbrojnice
16.10.2019
Obec Pružina
Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor
Pružina Materská škola, Prístavba jedálne

3.7.2019
Obec Pružina
VJ control s.r.o.
vybudovanie WIFI pre Teba - Obec Pružina
14.6.2019
Obec Pružina
ASFA - KDK, s.r.o.
oprava , údržba a rozšírenie mistnych komunikácií
3.6.2019
Obec Pružina
Ing. Marián Vlnieška
Výstavba altánku- chodník na Strážov
15.5.2019
Obec Pružina
Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor
Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. 11 - „Zvýšenie kapacity a stavebné úpravy Materskej školy Pružina“
8.3.2019
Návrat na obsah