Preskočiť na obsah

Poskytnutie informácií dotknutým osobám o spracovaní osobných údajov, potrebnom k zabezpečeniu priebehu volieb do Európskeho parlamentu konaných podľa zákona č.180/2014 Z. z