Preskočiť na obsah

Zápis detí do škôlky

Prvý deň v materskej škole.

Ak Vaše dieťa navštívi v septembri prvýkrát materskú školu, tak by ste si mali prečítať zopár týchto riadkov. Napíšeme Vám, na čo sa treba pripraviť počas adaptačného procesu Vášho dieťaťa.

Priebeh adaptácie spočíva v tom, že dieťa privediete do materskej školy v čase od 6:30 – 8:00 hod. Postupne najprv len na pár hodín a následne, podľa toho ako sa dieťatku darí, budú sa hodiny pobytu dieťaťa v MŠ predlžovať.

!!! Pobyt dieťaťa v jeho prvé dni v našej materskej škole bude do 10,00 hod. !!!

Z hľadiska psychohygieny je vhodné umožniť postupnú adaptáciu dieťaťa na materskú školu. Adaptácia sa môže upraviť individuálne podľa potrieb dieťaťa. Treba mať na pamäti, že každé dieťa je iné, každé dieťa potrebuje iný čas na adaptáciu, niektorým deťom stačí 1-2 dni a iným mesiac. Nezľaknite sa, je to prirodzený stav. Treba spolupracovať s triednymi učiteľkami a počúvať, keď Vám budú radiť, ako postupovať pri adaptácií s Vašim dieťaťom.

Umiestnenie detí do tried nájdete pri vchodových dverách na informačnej tabuli alebo na šatňových dverách každej triedy.

Čo si priniesť do škôlky v prvý deň:

·         papučky

·         uteráčik

·         náhradné oblečenie

!!! Všetko treba podpísať na viditeľnom mieste !!!

Ďalšie informácie sa dozviete na rodičovskom stretnutí a z informačných násteniek, ktoré sa nachádzajú v každej šatni a pri hlavných vchodových dverách.