Preskočiť na obsah

Multifunkčné ihrisko

Cenník za prenájom multifunkčného ihriska v Pružine:

Cena za 1 hodinu bez umelého osvetlenia:

  • loptové hry – 5 €/hodina
  • tenis – 3 €/hodina


Cena za 1 hodinu s použitím umelého osvetlenia:

  • 11 €/hodina

Pri nevrátení kľúča od ihriska na čas správcovi, bude nájomníkovi účtovaná každá hodina z omeškania , ako keby ihrisko používal !!!!!!!