Preskočiť na obsah

Obecný úrad

Kontakt

Obec Pružina Obecný úrad 415 018 22 Pružina

IČO: 00317730
DIČ: 2020684754

+421/42/4358739
+421/42/4358001
042/4358731
0902/245270
starosta@pruzina.eu

Úradné hodiny

Pon  7,30 – 11,30 12,00 – 15,00
Ut  7,30 – 11,30 12,00 – 15,00
Str  7,30 – 11,30 12,00 – 16,30
Štv  Nestránkový deň
Pia  7,30 – 11,30

Bankové spojenie:

VÚB banka – číslo účtu: 22527372/0200,  IBAN SK62 0200 0000 0000 2252 7372

Prima banka číslo účtu: 2805379002/5600, IBAN SK21 5600 0000 0028 0537 9002

Zamestnanci OcÚ:

Ing. Belavá Marta

ekonomika a účtovníctvo

belava.marta@gmail.com

Ďurišová Eva

správa majetku a účtovníctvo

durisova.durisova@gmail.com

Haviarová Jana

matrika, overovanie písomností, evidencia obyvateľstva, mzdy

matrika@pruzina.eu

Mikulová Dana

správa daní a poplatkov, podateľňa

daniela.mikulova@gmail.com

Dana Kušnieriková

doručovateľka, upratovačka

Pavol Valášek

správca obecných budov a koordinátor aktiv.pracov

Peter Velič

ČOV

Ján Haviar

ČOV, zberný dvor

Miroslav Suchár

pomocný robotník

Stanislav Belavý

pomocný robotník

Pavol Pastorek

pomocný robotník

Marcela Priedhorská

pomocný robotník

Materská škola aj Školská jedáleň pri MŠ Pružina  sú bez právnej subjektivity – fakturovať na Obec Pružina.