Preskočiť na obsah

VZN č.1-2016 – o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia