Preskočiť na obsah

VZN č. 1-2017 O VYLEPOVANÍ PLAGÁTOV POČAS VOLEBNEJ KAMPANE