Preskočiť na obsah

Zasadnutie 29.4.2023 – Dodatok č. 1 k VZN č. 1-2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni