Preskočiť na obsah

Zasadnutie 1.12.2016 – VZN 3-2016 o územno-plánovacej dokumentácie ÚPN – O Pružina